Trust is good. Reliability is better» Det er viktig å ha tillit i sin bedrift, men enda viktigere å ha evnen til å bygge kvalitet over tid. Dette skaper kontinuitet i bedriftens virksomhet.