Endringstakten har aldri vært høyere, behovet for å få nye impulser har kanskje aldri vært viktigere. Innspill fra noen utenfor bedriften kan bidra til at en ser nye muligheter, som vil gi et konkurransefortrinn mot konkurrentene.